Inschrijvingen


Naam Voornaam  
Straat + nr Postcode + Woonplaats
Telefoon GSM
Geslacht Nationaliteit
E-mail Rijksregisternummer
Geboorteplaats Geboortedatum

Indien minderjarig:

naam moeder

Indien minderjarig:

naam vader

 

Privacy policy:

-Uw adresgegevens worden gebruikt om lid te kunnen worden van Karate-Do-Avelgem

-Uw adresgegevens worden gebruikt om lid te kunnen worden van de overkoepelende organisatie Vlaamse Karate Federatie..

-Uw adresgegevens worden gebruikt om te kunnen inschrijven en deelnemen aan wedstrijden door Karate-Do-Avelgem..

-Uw telefoonnummer wordt gebruikt in noodgevallen om u te verwittigen door Karate-Do-Avelgem.

-Uw telefoonnummer wordt gebruikt om sms te sturen met relevante info over de trainingen of gebeurtenissen binnen de club door Karate-Do-Avelgem.

-Uw gegevens worden niet aan derden meegedeeld door Karate-Do-Avelgem.

-Uw gegevens worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden door Karate-Do-Avelgem.

-Op eenvoudig verzoek gericht aan het bestuur van Karate-Do-Avelgem worden uw gegevens gewist indien u geen lid meer wenst te blijven.

-Karate-Do-Avelgem is niet verantwoordelijk voor het beheer van persoonlijke gegevens door de Vlaamse Karate Federatie.

 

Ik neem kennis van de privacy policy van Karate-Do-Avelgem

 

Vink hieronder aan indien u wel toestemming geeft:

Ik geef toestemming om de persoonsgegevens in de hierboven beschreven privacy policy te gebruiken.

 

Vink hieronder aan indien u geen toestemming geeft:

Ik geef GEEN toestemming om de persoonsgegevens in de hierboven beschreven privacy policy te gebruiken tenzij voor inschrijving bij Karate-Do-Avelgem en de Vlaamse Karate Federatie.

 

Klik op de knop verzenden als u akkoord gaat met de inschrijving en met de privacy wetgeving GDPR (General Data Protection Regulation)